Archiwalne

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

Logo LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Logo LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

1 2 3