Wsparcie przygotowawcze

Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację projektów, które wpłyną na rozwój obszaru i poprawią warunki życia jego mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Ankieta – link


Punkt Konsultacyjny

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje mieszkańców gmin planowanych do objęcia nową strategią (Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Ostrów Lubelski, Uścimów, Sosnowica) o punkcie konsultacyjnym dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego można wnosić uwagi do poszczególnych etapów tworzenia LSR lub zgłaszać własne pomysły.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew, tel. 83 354 37 34,

kom. 512 030 862, e-mail: biuro@lgdparczew.pl

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

Serdecznie zapraszamy!


Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

LGD „Jagiellońska Przystań” rozpoczyna cykl działań, których celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie zaangażowana lokalna społeczność.

Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych statystycznych. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie jednego spotkania konsultacyjnego na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia nową strategią. Poniżej prezentujemy szczegółowy plan procesu przygotowania LSR.

Uwaga! Zmiana terminów spotkań konsultacyjnych

Poniżej publikujemy aktualizację terminów spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach obszaru LGD.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Plan procesu przygotowania LSR

 

 

 

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację planu włączenia społeczności i przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.