Wsparcie przygotowawcze

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości konsultacji projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Projekt LSR dostępny jest do wglądu w Biurze LGD, które mieści się przy ulicy Siemieńskiej 18 w Parczewie (21-200).
Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu LSR na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: biuro@lgdparczew.pl lub dostarczenie osobiste do Biura LGD w godz. od 8:00 do 15:00.

Konsultacje projektu LSR będą trwały do 30 maja 2023 r.

Formularz zgłaszania uwag do projektu LSR 2023-2027 – plik docx


Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zakres ankiety:

  •  plan komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR
  •   kryteria wyboru operacji
  •   zasady monitorowania i ewaluacji

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację projektów, które wpłyną na rozwój obszaru i poprawią warunki życia jego mieszkańców. Gminy planowane do objęcia LSR to: Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Ostrów Lubelski, Uścimów, Sosnowica.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta – link

Ankietę można również pobrać w wersji papierowej w biurze LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew..


Fiszka projektowa

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację projektów, które wpłyną na rozwój obszaru i poprawią warunki życia jego mieszkańców.

W związku z powyższym zachęcamy potencjalnych beneficjentów do przedstawienia propozycji zadań do realizacji na obszarze 9 gmin:  Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Ostrów Lubelski, Uścimów i Sosnowica.

Propozycje te ułatwią nam pracę nad określeniem obszarów wsparcia, które będą mogły być finansowane z Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027.

Wypełnioną fiszkę prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@lgdparczew.pl dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew.

Fiszkę projektową można również pobrać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 83 354 37 34

Dokumenty do pobrania;

Fiszka projektowa – plik docx


Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację projektów, które wpłyną na rozwój obszaru i poprawią warunki życia jego mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Ankieta – link


Punkt Konsultacyjny

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje mieszkańców gmin planowanych do objęcia nową strategią (Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Ostrów Lubelski, Uścimów, Sosnowica) o punkcie konsultacyjnym dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego można wnosić uwagi do poszczególnych etapów tworzenia LSR lub zgłaszać własne pomysły.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku w biurze LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew, tel. 83 354 37 34,

kom. 512 030 862, e-mail: biuro@lgdparczew.pl

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

Serdecznie zapraszamy!


Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

LGD „Jagiellońska Przystań” rozpoczyna cykl działań, których celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie zaangażowana lokalna społeczność.

Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych statystycznych. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie jednego spotkania konsultacyjnego na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia nową strategią. Poniżej prezentujemy szczegółowy plan procesu przygotowania LSR.

Uwaga! Zmiana terminów spotkań konsultacyjnych

Poniżej publikujemy aktualizację terminów spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach obszaru LGD.

Dokumenty do pobrania:

Umowa o przyznanie pomocy_Wsparcie przygotowawcze

Raport z realizacji planu włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Plan procesu przygotowania LSR

 

 

 

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację planu włączenia społeczności i przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.