Wsparcie przygotowawcze

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

LGD „Jagiellońska Przystań” rozpoczyna cykl działań, których celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie zaangażowana lokalna społeczność.

Aktualnie pracujemy nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy obszaru i gromadzeniem danych statystycznych. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie jednego spotkania konsultacyjnego na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia nową strategią. Poniżej prezentujemy szczegółowy plan procesu przygotowania LSR.

Uwaga! Zmiana terminów spotkań konsultacyjnych

Poniżej publikujemy aktualizację terminów spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach obszaru LGD.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Plan procesu przygotowania LSR

 

 

 

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację planu włączenia społeczności i przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.