Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonych w terminie 13-27.11.2023 r.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy (termin na rozpatrzenie wniosku to 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 2/2023

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 3/2023

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 20.12.2023