Konsultacje społeczne kryteriów wyboru grantobiorców

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o prowadzonych konsultacjach projektu kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Ewentualne uwagi/propozycje zmian do projektu kryteriów prosimy zgłaszać na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl lub bezpośrednio do Biura LGD.

Konsultacje projektu kryteriów będą trwały do 26 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00

Projekt kryteriów wyboru grantobiorców – pobierz

Formularz uwag – pobierz