Ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″ zamieszczone przez ARiMR.

LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html