Dokumenty

Dokumenty

Formularz protestu – wzór – plik doc

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf  wersj archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Statut LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja aktualna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Regulamin Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Załacznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Załacznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Załacznik nr 2 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Załacznik nr 3 do Regulaminu Rady LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Kryteria wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf

Kryteria wyboru operacji LGD Jagiellońska Przystań – plik pdf wersja archiwalna

Umowa ramowa – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 1 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 2 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 3 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 4 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 5 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 6 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 7 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 8 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 9 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 10 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 11 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 13 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 14 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 15 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 16 – plik pdf

Aneks do umowy ramowej nr 17 – plik pdf

Harmonogram naborów wniosków – plik pdf

Ankieta monitorująca realizację LSR LGD Jagiellońska Przystań – plik docx

Ankieta monitorująca działania informacyjno – promocyjne – plik docx

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań – plik pdf

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy – plik pdf

Zestawienie rzeczowo – finansowe – plik pdf

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres 13.07.2016 – 31.12.2022 r.

Plan komunikacji – harmonogram realizacji – plik pdf

Inne

Raport z realizacji planu komunikacji I półrocze 2016 r.

Raport z realizacji planu komunikacji II półrocze 2016 r.

Raport z realizacji planu komunikacji I półrocze 2018 r.

Raport z realizacji planu komunikacji II półrocze 2018 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2019 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2020 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2021 r.

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2022 r

Raport z realizacji planu komunikacji w roku 2023 r.

Wyniki ankieta monitorująca II kw. 2017 roku- plik pdf

Wyniki_ankieta_monitorująca II kw. 2020 roku – plik pdf

Wyniki_ankieta_monitorująca IV kw. 2021 roku – plik pdf

Wyniki ankieta monitorująca II kw. 2022 roku – plik pdf

 

Raport z Ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia Raport z Ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022. Raport opracowano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Raport z Ewaluacji LSR na lata 2016-2022 – plik pdf