Aktualności

Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje...

BIURO LGD „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ” BĘDZIE NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.05.2024 r. biuro LGD „Jagiellońska Przystań” będzie nieczynne.

Biuro LGD „Jagiellońska Przystań” będzie nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. biuro LGD „Jagiellońska Przystań” będzie nieczynne.

Konsultacje społeczne kryteriów wyboru grantobiorców

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o prowadzonych konsultacjach projektu kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata...

Wyniki naborów

Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonych w terminie 13-27.11.2023 r. Poniżej publikujemy listy...

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 20.12.2023 r. o godz. 9:00 w biurze LGD, odbędzie...

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy. Termin...

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023

   Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2023

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Wyniki naboru 1/2023

Wyniki naboru 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonego w terminie 28.08-11.09.2023 r. Poniżej publikujemy listy...

1 2 3 26