Wpisy odlgdparczew

Szkolenie „Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy”

Szkolenie „Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy”

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy. Termin...

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Ogłaszamy nabór wniosków

Ogłaszamy nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

   LGD „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra...

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Bezzwrotne pożyczki dla stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP

Bezzwrotne pożyczki dla stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP

Organizacje pozarządowe (NGO) mogą jeszcze skorzystać z bezzwrotnych pożyczek do 5 tys. zł Z umarzalnych pożyczek Tarczy Antykryzysowej 4 mogą skorzystać...

Konsultacje społeczne – II etap

Konsultacje społeczne – II etap

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian dokumentów Stowarzyszenia, opracowanych w trakcie I etapu konsultacji. Zmiany zaznaczono kolorem...

Konsultacje społeczne:

Konsultacje społeczne:

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje...

Konsultacje społeczne – I etap

Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje...

1 2 3 19