Wyniki naboru 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonego w terminie 28.08-11.09.2023 r.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy (termin na rozpatrzenie wniosku to 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 1/2023

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 04.10.2023