Projekt „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (06.07.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej (po odwołaniach) Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.

Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego  należy odebrać osobiście w biurze projektu.

Lista rankingowa