Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” przeprowadzało, od 01.02 do 30.06.2017, projekt pn. Warsztaty taneczne – Taniec łagodzi obyczaje. Na jego realizację pozyskaliśmy współfinansowanie ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Na dobry początek”.
Na 90 uczestników projektu 60 stanowiły dzieci (w wieku 3-8 lat) uczęszczające do szkół w Kolanie, Jabłoniu i Podedwórzu oraz ich rodzice i dziadkowie.
Uczniowie brali udział w zajęciach z tańca i rytmiki, które miały pomóc im w poprawie koordynacji ruchowej, a przez to doprowadzić do zwiększenia ich aktywności fizycznej.
Na zakończenie w każdej szkole zorganizowano spotkanie integracyjne „Dzień Rodziny”. Dzieci podczas specjalnego pokazu prezentowały swoje umiejętności, które doskonaliły podczas zajęć. W opracowane układy włączyli się zarówno rodzice jak i dziadkowie, dla których również zorganizowano specjalne warsztaty. Uczestnicy spotkania, za pomocą dłoni i farb, namalowali  inspirowane muzyką plakaty, które przedstawiały bawiące się rodziny.