Wyniki ankiety monitorującej jakość udzielanego doradztwa przez pracowników LGD „Jagiellońska Przystań” w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach PROW na lata 2014-2020.

W związku w wykonaniem planu komunikacji w I poł. 2017 roku przestawiamy wyniki badanie satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez pracowników Lokalną Grupą Działania „Jagiellońską Przystań”  na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych zakresach operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wyniki badania satysfakcji wnioskodawców