Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „”Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (21.06.2017 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „”Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego  zostaną do Uczestniczek projektu wysłane mailowo zgodnie z § 2 ust. 14. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostaje utworzona rezerwa finansowa w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały przyjęte do dofinansowania w wyniku ich ponownego rozpatrzenia.

Po procedurze odwoławczej od oceny merytorycznej zostanie sformułowana ostateczna lista wyników.

Lista wstępna dotacja