Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

logo_lgdjpLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne, które odbędzie się 20 września 2016 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Podedwórze. Spotkanie adresowane jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a w szczególności do osób bezrobotnych, seniorów, młodzieży oraz osób korzystające z pomocy społecznej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Program:
1.    Cele LSR.
2.    Zasady przyznawania dofinansowania.
3.    Kryteria oceny i wyboru operacji.
4.    Zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016–2022 LGD „Jagiellońska Przystań” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.