Fundusze europejskie w zasięgu ręki

logo_lgdjpLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” to partnerstwo osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wspierania rozwoju lokalnego. W skład LGD „Jagiellońska Przystań” wchodzi
7 gmin z powiatów: parczewskiego (Parczew, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Siemień) i lubartowskiego (Ostrów Lubelski). Celem stowarzyszenia jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych naszych gmin i poprawa ich atrakcyjności, jako miejsca zamieszkania za pomocą środków unijnych pochodzących przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na lata 2016 – 2022 LGD „Jagiellońska Przystań” dysponuje budżetem w wysokości 4 750 000,00 zł. Połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na rozwój przedsiębiorczości, druga część trafi do organizacji pozarządowych.

Do zapoznania się z zasadami dofinansowania zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności: osoby bezrobotne do 25 roku życia, po 50 r. ż. oraz długotrwale bezrobotne, seniorów po 60 r. ż.,a także osoby korzystające z pomocy społecznej.

Tak jak w poprzednich latach pracownicy LGD udzielają doradztwa w  biurze, które mieści się przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew (budynek ZDZ) i funkcjonuje od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30, tel.(83) 354 37 34.

Ulotka informacyjna