Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne

logo_lgdjpLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na kolejne spotkania informacyjno – konsultacyjne, które będą odbywały się wg poniższego harmonogramu. Spotkania adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,  a w szczególności do osób bezrobotnych, seniorów, młodzieży oraz osób korzystających
z pomocy społecznej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

L.p. Data Miejsce Godzina
1. 23.09.2016 r.

(piątek)

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3

21-205 Jabłoń

9:00
2. 27.09.2016 r.

(wtorek)

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Dębowa Kłoda 116A

21-211 Dębowa Kłoda

11:00
3. 29.09.2016 r.

(czwartek)

Urząd Gminy Milanów

ul. Kościelna 11A

21-210 Milanów

10:00

 

Program:
1.    Cele LSR.
2.    Zasady przyznawania dofinansowania.
3.    Kryteria oceny i wyboru operacji.
4.    Zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016–2022 LGD „Jagiellońska Przystań” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.