Ogłaszamy nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • podejmowanie działalności gospodarczejogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków – Ogłoszone.