Konsultacje społeczne – II etap

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian dokumentów Stowarzyszenia, opracowanych w trakcie I etapu konsultacji. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym w Regulaminie Rady.
   Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać drogą elektroniczną (biuro@lgdparczew.pl), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew w terminie do 26 czerwca br. do godz. 14.00.

Regulamin Rady – plik pdf

Data publikacji: 19.06.2023 r.