Konsultacje społeczne – I etap

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w  Regulaminie Rady.

   Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 19.06.2023 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Regulamin Rady – plik pdf

 

Data publikacji: 15.06.2023 r.