Wyniki naboru

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naboru wniosków nr 2/2022, przeprowadzonego w terminie 02-15.06.2022 r.
Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.
Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy (termin na rozpatrzenie wniosku to 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD).
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 2/2022

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 03.08.2022 r.