Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022. Zmiany wynikają z możliwości zwiększenia budżetu działania LEADER i ubiegania się przez lokalne grupy działania
o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4). Zarząd LGD planuje przeznaczyć dodatkowe środki na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i społecznej obszaru LGD, organizację wydarzeń/imprez kultywujących lokalną kulturę, tradycję lub historię oraz na operacje polegające na tworzeniu nowych przedsiębiorstw.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 01.06.2021 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedstawić własne uwagi do zaproponowanych zmian. Spotkanie odbędzie się 02.06.2021 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań_06.2021 – plik pdf