Ogłaszamy nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

  • nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR – ogłoszenie o naborze wniosków 3/2019
  • wydarzenia/imprezy kultywujące lokalną kulturę, tradycję lub historię – ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019
  • operacje z zakresu promocji walorów obszaru LSR – ogłoszenie o naborze wniosków 5/2019

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.