Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022. Zmiany wynikają z możliwości ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać do dnia 30.05.2019 r. osobiście w biurze LGD „Jagiellońska Przystań” ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdparczew.pl

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym osobiście będzie można przedstawić własne uwagi do zaproponowanych zmian. Spotkanie odbędzie się 31.05.2019 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań -plik pdf