Lista ostateczna Formularzy Rekrutacyjnych po przeprowadzonym I i II etapie rekrutacji oraz odwołaniach zakwalifikowanych do projektu „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. dobiegła końca procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Wpłynęło trzy odwołania które zostały rozpatrzone.

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.

Pierwsze 50 kobiet posiadające największą liczbą punktów zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Lista rankingowa – plik pdf