Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu złożonego w ramach naboru 2/2016 oraz przygotowania wyjaśnień do pisma Zarządu Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 11.04.2017 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się posiedzenie Rady.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności oraz aktualizacja danych w rejestrze interesów.
  3. Zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie wyjaśnień do pisma Zarządu Województwa Lubelskiego.
  4. Przeprowadzenie ponownej oceny projektu w ramach naboru 2/2016.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.