Lista Formularzy Rekrutacyjnych po przeprowadzonym I etapu rekrutacji zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. dobiegła końca rekrutacja kobiet do projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”
Do biur projektowych wpłynęło 77 Formularzy Rekrutacyjnych (65 złożono w Białej Podlaskiej oraz 12 w Parczewie).
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I etap rekrutacji). Osoby które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji zostały skierowane na spotkanie z doradcą zawodowym ( II etap rekrutacji).

Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych)