Lista Formularzy Rekrutacyjnych po przeprowadzonym II etapie rekrutacji do projektu „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2017 r. dobiegł  końca proces rekrutacji (I i II etap) do projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Poniżej zamieszczamy wyniki z procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych. Pierwsze 50 kobiet posiadające największą liczbą punktów zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie. Pozostałe Kandydatki znajdują się na liście rezerwowej.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatek zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

Ostateczna Lista Rankingowa zostanie podana po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa formularzy zgłoszeniowych