Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. operacji w Lokalnej Grupie Działania „Jagiellońska Przystań”

W odpowiedzi na nabór z dnia 23.12.2016 r, ogłoszony na w/w stanowisko pracy, ofertę złożyło 2 kandydatów, w tym 2 kandydatów spełniających wymogi formalne.

W wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została Pani Monika Ochnik.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Monika Ochnik w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji, które są niezbędne na stanowisku specjalisty ds. operacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi i umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzony był nabór. Posiadane doświadczenie zawodowe a także umiejętności gwarantują odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.