Stanowisko Rady w/s złożonych protestów

Informujemy, że w dniu 2 czerwca br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” Rada przeprowadziła autokontrolę w sprawie wniesionych protestów.

Złożone protesty dotyczyły naboru nr 1/2022

Po przeanalizowaniu zarzutów przytaczanych przez wnioskodawców Rada postanowiła podtrzymać swoje stanowisko.

Protesty zostały przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Protokół z posiedzenia Rady 02.06.2022