Relacja z wyjazdu studyjnego do Słowenii w ramach projektu współpracy

W terminie 22-28.08.2021 r. LGD „Jagiellońska Przystań”, LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem” oraz LGD „Lepsza  Przyszłość Ziemi Ryckiej” zorganizowali wizytę studyjną do regionu Bela Krajina (Słowenia). Wizyta studyjna odbyła się u partnera zagranicznego projektu współpracy, tj. LAS Dolenjska in Bela Krajina. Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją, sprzedażą i promocją produktów lokalnych. Uczestnicy dowiedzieli się jak powstawały przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów lokalnych, poznali mechanizmy procesu marketingu i sprzedaży tych produktów oraz plany rozwojowe odwiedzanych producentów. Wizyta obejmowała również zwiedzanie miejsc związanych z turystyką i jej rozwojem, która jest jednym z elementów lokalnej przedsiębiorczości. Grupa docelowa wyjazdu studyjnego liczyła 40 osób, w tym 10 z obszaru LGD „Jagiellońska Przystań”.

Projekt współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fotorelacja: