Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

„Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.01.2018 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej (po odwołaniach ) Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.”.

Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze. ”

Ostateczna lista przełużone 9_3 Mój biznes