Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 3.11.2016 roku...

Konsultacje społeczne – II etap

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian w procedurach oceny i wyboru operacji, które dostosowano do wytycznych...

Konsultacje społeczne I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w...

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na kolejne spotkania informacyjno – konsultacyjne, które będą odbywały się wg poniższego harmonogramu. Spotkania...

Zmiana godzin pracy Biura LGD w dniach 27, 28, 29 wrezsnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że: *dnia 27 września 2016 r. (wtorek) biuro LGD „Jagiellońska Przystań” będzie czynne od godz. 13.00; *dnia 28...

Zmiana terminów spotkań informacyjno – konsultacyjnych

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Podedwórzu zostało przełożone z dnia 20.09.2016 r. na 29.09.2016 r.,...

1 34 35 36 37