Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z zakresu opracowania wniosku o przyznanie pomocy.

Termin i miejsce szkolenia: 11.07.2024 r., godz. 9.00, Biuro LGD „Jagiellońska Przystań”, ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew.

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Szkolenie nie jest skierowane do przedsiębiorców oraz osób planujących podjąć działalność gospodarczą!

Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

drogą elektroniczną:                                         email:  biuro@lgdparczew.pl, lub

drogą telefoniczną:                                           tel. (83) 354 37 34; 512 030 862, lub

osobiście:                                                          ul. Siemieńska 18, 21-200 Parczew.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 10.07.2024 r. do godz. 13:00