Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację projektów, które wpłyną na rozwój obszaru i poprawią warunki życia jego mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Ankieta – link