Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie:

  • rozwijanie działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze wniosków 3/2022

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków – Ogłoszone.