Konsultacje społeczne – II etap

Konsultacje społeczne – II etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian dokumentów Stowarzyszenia, opracowanych w trakcie I etapu konsultacji. Zmiany zaznaczono kolorem...

Konsultacje społeczne – I etap

Konsultacje społeczne – I etap

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje...

ZAPRASZAMY NA VII JARMARK PSZCZELARSKI

ZAPRASZAMY NA VII JARMARK PSZCZELARSKI

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 29.09.2022 roku...

ZAPRASZAMY NA VII JARMARK PSZCZELARSKI

ZAPRASZAMY NA VII JARMARK PSZCZELARSKI

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na VII Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 9  października 2022...