Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” zawiadamia, że w dniu 02.06.2022 r. o godz. 9.00 w Biurze LGD przy ul. Siemieńskiej 18, 21-200 Parczew, odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie wniesionych protestów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przeprowadzenie procedury wyłączenia z oceny – złożenie deklaracji bezstronności i poufności oraz rejestru interesu.
  3. Przedstawienie treści wniesionych protestów dotyczących naboru nr 1/2022.
  4. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.