Wyniki naboru

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naboru wniosków nr 1/2022, przeprowadzonego w terminie 02-16.03.2022 r.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR, listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy (termin na rozpatrzenie wniosku to 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 1/2022

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania
Lista operacji niewybranych do finansowania
Protokół z posiedzenia Rady z dnia 26.04.2022 r.