ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na szkolenie,  którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz formularza biznesplanu na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej finansowanych ze środków PROW 2014 – 2020 (działanie 19, poddziałanie 19.2).

Termin i miejsce szkolenia:

  • 17 luty 2022 r, godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24

Program szkolenia:

  • Zasady przyznania pomocy.
  • Kryteria wyboru operacji.
  • Omówienie wniosku o przyznanie pomocy.
  • Omówienie biznesplanu.

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy dotyczące naboru nr 1/2022.

Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

drogą elektroniczną:                                         email:  biuro@lgdparczew.pl, lub

drogą telefoniczną:                                           Tel. (83) 354 37 34; 512 030 862, lub

osobiście:                                                          ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 15 lutego 2022 roku do godz. 14:00