OGŁOSZENIE O SZKOLENIU

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu tematycznym z zakresu  prezentacji publicznej. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego i skierowane jest przede wszystkim do pszczelarzy z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”. Celem szkolenia jest przygotowanie pszczelarzy do prowadzenia wystąpień publicznych i profesjonalnych prezentacji. Szkolenie odbędzie się 26.10.2021 r., początek o godzinie 9:00 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Parczewie przy ul. Harcerskiej 8. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę wysyłać skanem na adres biuro@lgdparczew.pl, lub składać osobiście w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań”. Więcej informacji pod numerem tel. 833543734.

Karta zgłoszeniowa