Malowana Historia Parczewa

Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa” wydało wyjątkową, historyczno – artystyczną publikację „Malowana historia Parczewa”. Wydawnictwo zawiera namalowane techniką akwareli obrazy oraz rysunki z opisem przedstawiającym ważne w historii Parczewa miejsca, wydarzenia i legendy. W albumie znalazły się również fotografie przedstawiające współczesny Parczew i jego okolice.

Autorem wszystkich prac, które tworzą album, jest Jarek Drążek – doświadczony artysta malarz, grafik i fotograf.

Operacja pod nazwą „Wydanie albumu Parczewa i okolic” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie