77 rocznica pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie

Plakat wołyńska