Konsultacje społeczne – II etap

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” przedstawia propozycje zmian dokumentów Stowarzyszenia, opracowanych w trakcie I etapu konsultacji. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać drogą elektroniczną (biuro@lgdparczew.pl), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew w terminie do 14 czerwca br. do godz. 14.00.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Jagiellońska Przystań_06.2021