Ogłaszamy nabór wniosków

Ogłaszamy nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...