INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

   LGD „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra...