Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonych w terminie 21.09-05.10.2020 r.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do finansowania oraz protokół z posiedzenia Rady.

Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy (termin na rozpatrzenie wniosku to 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD).

W przypadku, gdy operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach limitu jest możliwe przyznanie pomocy (np. w wyniku odmowy przyznania pomocy, wycofania wniosku). Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 1/2020

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

NABÓR NR 2/2020

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych do finansowania

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.11.2020 r.