ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA – PODEJMOWANIE / ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

„Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na szkolenia,  których przedmiotem będzie omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz formularza biznesplanu na operacje z zakresu podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej finansowanych ze środków PROW 2014 – 2020 (działanie 19, poddziałanie 19.2).

Terminy i miejsce szkoleń:

  • 8 wrzesień 2020 r, godz. 9.00 – 13.00, sala konferencyjna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie, ul. Harcerska 8 (I piętro) – podejmowanie działalności gospodarczej,
  • 10 wrzesień 2020 r, godz. 9.00 – 13.00, sala konferencyjna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie, ul. Harcerska 8 (I piętro) – rozwijanie działalności gospodarczej.

Program szkolenia:

  • Zasady przyznania pomocy.
  • Kryteria wyboru operacji.
  • Omówienie wniosku o przyznanie pomocy.
  • Omówienie biznesplanu.

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy złożone w odpowiedzi na ogłoszone nabory (1/2020, 2/2020).

Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

drogą elektroniczną:                                         email:  biuro@lgdparczew.pl, lub

drogą telefoniczną:                                           Tel. (83) 354 37 34; 512 030 862, lub

osobiście:                                                          ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 7 września 2020 roku do godz. 12:00