OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września zostanie ogłoszony  nabór wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz na Rozwijanie działalności gospodarczej. Obecnie trwa procedura przygotowawcza poprzedzająca ogłoszenie naboru. Dokładny termin składania wniosków oraz wszystkie szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniu na stronie internetowej, które zostanie umieszczone dwa tygodnie przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. Osoby zainteresowane dofinansowaniem zapraszamy na doradztwo indywidualne do Biura LGD „Jagiellońska Przystań”, ponieważ jest to już odpowiedni moment aby rozpocząć przygotowywanie dokumentacji  projektowej.