WYNIKI ANKIETY MONITORUJĄCEJ JAKOŚĆ UDZIELANEGO DORADZTWA PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ” W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4 WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020.

W związku w wykonaniem planu komunikacji w II kwartale 2020 roku przedstawiamy wyniki badania satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez pracowników Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych zakresach operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wyniki ankieta monitorująca – plik pdf