Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzonych w terminie 12-26.11.2019 r.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do finansowania oraz protokoły z posiedzenia Rady.

Informujemy, że wnioski wybrane do finansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy. Termin na rozpatrzenie wynosi 4 miesiące od dnia przekazania wniosków przez LGD.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty listem poleconym.

NABÓR NR 3/2019

NABÓR NR 4/2019

NABÓR NR 5/2019

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 20.01.2019 r.